Zasady i warunki korzystania z naszych usług

Poniższe zasady i warunki (‘Zasady’) regulują sposób korzystania użytkowników (‘Twój) ze strony internetowej www.myprotein.pl ('strony') oraz określają Twój stosunek do The Hut.com Limited (występującej jako Myprotein), firmy zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 05016010, której zarejestrowana siedziba mieści się w Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA (do niej odnoszą się w dalszym ciągu tej umowy zaimki 'my', 'nasz', 'nas' itd.). Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie, ponieważ mają wpływ na Twoje przywileje i obowiązki w świetle obowiązującego prawa. Jeżeli nie wyrażasz zgody na poniższe Zasady nie wchodź na naszą stronę ani z niej nie korzystaj. Powinieneś rozumieć, że złożenie zamówienia na nasze towary bądź usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe Zasady. Zalecamy wydrukować kopię tych Zasad, aby móc w razie potrzeby do nich zajrzeć.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Zasad prosimy o kontakt z nami.

1. Zgoda

Korzystając ze strony zgadzasz się na Zasady i upoważniasz nas do przesyłania informacji (w tym informacji zaktualizowanych) w celu uzyskania informacji od stron trzecich, w tym – lecz nie wyłącznie – numeru Twojej karty kredytowej lub debetowej w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, w celu uwierzytelnienia karty, w celu uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej oraz autoryzacji pojedycznych transakcji.

2. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • aktualizacji tych Zasad w stosownym czasie. O jakichkolwiek zmianach w poniższych Zasadach zostaniesz poinformowany poprzez odpowiednie ogłoszenie na naszej stronie. Zapoznanie się z tym zmianami jest Twoim obowiązkiem. Zmiany będą dotyczyły użycia strony po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia. Jeżeli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie korzystaj ze strony. Jeżeli będziesz korzystał ze strony po dacie, w której zmiany wchodzą w życie, to korzystanie ze strony jest rozumiane jako zgoda na nowe Zasady;
 • modyfikacji i wycofania, czasowego lub na stałe, tej strony oraz zawartych na niej treści lub ich części bez uprzedniego zawiadomienia; niniejszym potwierdzasz, że nie ponosimy względem Ciebie żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie strony lub jej treści; oraz do
 • unieważnienia wszelkich kodów identyfikacji klienta lub haseł, jakich Ci dostarczono, czy to wybranych przez Ciebie czy też przydzielonych przez nas w każdym momencie, jeżeli w naszej ocenie przekroczyłeś jakiegolwiek postanowienie zawarte w tych Zasadach.

3. Rejestracja

Korzystając z tej strony potwierdzasz, że:

 • masz prawną zdolność do zawierania wiążących umów;
 • masz ukończone co najmniej 18 lat;
 • dane osobowe, o podanie których wystąpimy przy rejestracji, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne we wszystkich aspektach;
 • nie podszywasz się pod żadną inną osobę ani podmiot.

O jakichkolwiek zmianach w swoich danych osobowych poinformujesz nas natychmiast emailem lub telefonicznie kontaktując się z obsługą klienta:

 • Tel: 0845 094 9889

4. Zasady prywatności

Wszelkie Twoje dane osobowe będziemy traktować jako poufne i będziemy ich używać tylko w zgodzie z naszymi Zasadami prywatności. Będziemy również przetwarzać informacje o Tobie zgodnie z naszymi Zasadami prywatności. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na takie przetwarzanie i potwierdzasz prawidłowość podanych przez Ciebie informacji.

Przy dokonywaniu zakupów na stronie poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu identyfikacji, takich jak imię, adres email, adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności. Potwierdzamy, że te informacje będziemy przechowywać zgodnie z warunkami naszej rejestracji w brytyjskim urzędzie do spraw ochrony danych (Data Commissioner's Office).

5. Ochrona Twojego bezpieczeństwa

By zagwarantować, że Twoja karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa nie zostanie użyta bez Twojej zgody, prawdziwość Twojego nazwiska, adresu oraz pozostałych danych osobowych podanych przez Ciebie przy składaniu zamówienia zostanie zweryfikowana przy użyciu odpowiednich baz danych znajdujących się pod kontrolą stron trzecich.

Bardzo poważnie traktujemy ryzyko oszustw w internecie. Świadomi wzrastającej liczby oszustw popełnianych przy użyciu kart kredytowych podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić, że wszystkie zamówienia są szczegółowo sprawdzane przy użyciu już dostarczonej informacji. Jest możliwe, że skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa i poprosimy w tym celu o Twoją pomoc. Nie tolerujemy nielegalnych transakcji. O wszystkich transakcjach tego typu poinformujemy odpowiednie organa.

Akceptując te Zasady zgadzasz się na przeprowadzenie takich kontroli. W trakcie przeprowadzania tego typu kontroli dostarczone dane osobowe mogą zostać przekazane do zarejestrowanego biura informacji kredytowej, która może zachować takie informacje. Możesz być pewien, że taka kontrola ma miejsce jedynie w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, że nie jest sprawdzana Twoja historia kredytowa i że nie jesteś poddawany ocenie wiarygodności kredytowej. Wszystkie podane przez Ciebie informacje będą traktowane jako poufne i przy przestrzeganiu Data Protection Act (brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych) z 1998 r.

6. Zgodność

Ze strony można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem i tylko w sposób zgodny z prawem. Niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich praw właściwych, statutów i przepisów odnoszących się do strony i jej użycia. Zgadzasz się:

 • NIE kopiować ani przesyłać za pośrednictwem strony żadnych wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych, ani czegokolwiek innego, co ma na celu zakłócanie lub przerywanie normalnego funkcjonowania jakiegokolwiek komputera, bądź ingerencję w jego funkcjonowanie;
 • NIE kopiować ani nie przesyłać za pomocą strony żadnych treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub wulgarnym; ani
 • NIE podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony, serwera, na którym jest umieszczona, ani komputera lub bazy danych podłączonych do strony. NIE wolno Ci przeprowadzać na naszą stronę ataków ‘odmowa obsługi’ ani rozproszonych ataków ‘odmowa obsługi’.

Naruszenie powyższych przepisów jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa kryminalnego w świetle Computer Misuse Act (brytyjskiej ustawy o przestępstwach informatycznych) z 1990 r. O jakimkolwiek wykroczeniu tego typu poinformujemy odpowiednie organa, z którymi będziemy współpracować poprzez ujawnienie tym organom Twojej tożsamości. Popełnienie takiego wykroczenia skutkuje utratą prawa do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu ‘odmowa usługi’, wirusy ani inny szkodliwy pod względem technologicznym materiał, który w wyniku korzystania z naszej strony lub ściągania treści zamieszczonych na niej lub na stronie, do której nasza strona zawiera link, zainfekuje Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny materiał stanowiący Twoją własność.

7. Linki kontrolowane przez strony trzecie

Dla wygody naszych klientów strona może zawierać linki do stron lub treści, nad którymi nie mamy kontroli. Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za te strony ani za zawarte na nich treści; nie sprawdzamy ich ani nie aprobujemy ich zawartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności ani zawartość, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, który wynikły bądź mogły wyniknąć w związku z reklamami, treściami, produktami, materiałami lub usługami umieszczonymi w zewnętrznych zasobach lub stronach, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, który wynikły bądź mogły wyniknąć w wyniku korzystania z takowych reklam, treści, produktów, materiałów lub usług lub też w wyniku polegania na nich.

8. Zamówienia

Wszystkie zamówienia są zależne od przyjęcia i dostępności. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny zostaniesz powiadomiony e-mailem (lub w inny sposób, jeżeli nie podano adresu email) i będziesz mógł zdecydować, czy zaczekasz, aż towar będzie na stanie, czy też skasujesz zamówienie.

Każde złożone przez Ciebie zamówienie będzie przez nas traktowane jako oferta kupna naszych towarów lub usług. Mamy prawo odrzucić taką ofertę w każdym momencie. Przyjmujesz do wiadomości, że ewentualne wysłane automatycznie potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z naszym przyjęciem Twojej oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na naszej stronie. Zawarcie umowy między Tobą a nami będzie miało miejsce w momencie, gdy (i) obciążymy Twoją kartę kredytową, debetową lub konto PayPal lub (ii) wyślemy do Ciebie towary lub rozpoczniemy realizację usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń następuje później, kiedy to otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, że umowa została zawarta ('Dispatch Confirmation'). Umowa będzie się odnosiła jedynie do towarów lub usług, których nadanie potwierdziliśmy. Nie jesteśmy zobowiązani do wysłania żadnych innych towarów bądź żadnych innych usług, które mogły być częścią zamówienia, aż do momentu, w którym wysyłka bądź realizacja takich usług zostanie potwierdzona w oddzielnym potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation).

O ile jest to w naszej mocy zachowamy należytą staranność w celu zabezpieczenia szczegółów dotyczących Twojego zamówienia i płatności. Jednak jeżeli z naszej strony nie doszło do rażącego zaniedbania nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w sytuacji, w której strony trzecie uzyskają niepowołany dostęp do danych, jakie podałeś wchodząc na stronę lub dokonując na niej zamówienia.

Produkty sprzedawane na stronie nie są przeznaczone do ponownej sprzedaży lub dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zamówień i/lub zawieszenia konta jeżeli podejrzewamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.

Akceputujemy ryzyko za produkty od momentu ich dostarczenia do adresu, jaki podano przy składaniu zamówienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy podano nieprawidłowy adres dostawy lub jeżeli nie odebrano towaru z podanego miejsca dostawy.

9. Prawo do unieważnienia

Zwracamy uwagę, że kiedy dokonałeś zakupu towarów lub usług jako konsument (tj. dla użytku prywatnego, a nie do zastosowań komercyjnych) masz prawo skasować każdą zawartą z nami umowę w ciągu 7 dni od daty otrzymania towarów lub usług.

Jeżeli chcesz unieważnić umowę w ciągu 7 dni, wówczas:

 • musisz powiadomić nas o tym kontaktując się z nami lub pisząc pod adres The Hut.com Limited (trading as Myprotein), Meridian House, Gadbrook Way, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA;
 • musisz zachować towary lub usługi i zapewnić, że ich stan pozostanie niezmieniony w porównaniu do momentu, w którym zostały one dostarczone, aż do chwili, w której zostaną przez nas odebrane lub dostarczone nam przez Ciebie;
 • powiadomimy Cię o terminie odbioru towarów lub usług. Towary i usługi zostaną odebrane przez nas w ciągu 28 dni od daty otrzymania powiadomienia o unieważnieniu zamówienia. Zostaniesz obciążony kosztami zwrotu towarów i usług. Koszty te potrącimy z kwoty, jaką jesteśmy Ci winni. Możesz także zwrócić nam towary lub usługi kontaktując się z obsługą klienta pod numerem 0044 0845 094 9889 (w godzinach od 9 do 7 od poniedziałku do czwartku oraz od 10 do 6 w piątek), która udzieli potrzebnych informacji;
 • w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu zamówienia zwrócimy wszelkie zapłacone nam środki.

Jeżeli dokonasz zwrotu towarów z jakiejkolwiek innej przyczyny (na przykład w sytuacji, w której sądzisz, że towar jest wadliwy), dokonamy oględzin zwróconego towaru i zależności od stopnia stwierdzonych uszkodzeń dokonamy naprawy lub zamiany towaru, albo zwrócimy Ci pełną cenę towaru (łącznie z odpowiednimi opłatami za dostawę i innymi kosztami, jakie poniosłeś zwracając nam towar, w rozsądnej wysokości). Prosimy postępować według naszych procedur przyjmowania zwrotów i skontaktować się z nami, przez telefon lub email. Prosimy o jak najszybszy kontakt, najlepiej w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. Jeżeli stwierdzimy, że zwrócony towar nie jest wadliwy, wówczas zostaniesz obciążony kosztami przesyłki.

Szczegóły Twojego ustawowego prawa do odstąpienia wraz ze wskazówkami dotyczącymi skorzystania z niego, opisano w potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation). To postanowienie nie ma wpływu na Twoje pozostałe przewidziane przez ustawę prawa jako konsumenta.

10. Cena i płatność

Wszystkie podane na stronie ceny zawierają VAT (w stosownych przypadkach) w obecnie obowiązującej wysokości i są prawidłowe w momencie wprowadzania informacji do system. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia (żadne zmiany nie będą jednak dotyczyły zamówień, w przypadku których wysłaliśmy już potwierdzenie wysłania (Dispatch Confirmation).

O ile Twój adres dostawy mieści się w Zjednoczonym Królestwie, nie zostaną pobrane żadne dodatkowe podatki. Jeżeli Twój adres dostawy jest zagranicą możesz podlegać cłom i podatkom (w tym podatkowi VAT), które są pobierane w momencie, w którym przesyłka trafi do kraju przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe koszty tego typu pokrywasz Ty. Zwracamy uwagę, że przepisy celne znacznie różnią się w zależności od danego kraju. Zalecamy skontaktowanie się z miejscowym urzędem celnym, by uzyskać więcej informacji.

Płatności można dokonać przy użyciu powszechnie stosowanych kart kredytowych lub debetowych lub przez konto PayPal. Płatność zostanie pobrana z Twojego konta przed wysłaniem towarów lub usług.

W mało prawdopodobnym wypadku wystąpienia błędu w cenie pokazanej na kasie oraz wykrycia przez nas tego błędu przed przyjęciem zamówienia w sposób opisany w punkcie 9, nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży towarów po pokazanej cenie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że pokazane na naszej stronie ceny są prawidłowe, sporadycznie jednak mogą wystąpić błędy. Jeżeli wykryjemy błąd w cenie towaru zamówionego przez Ciebie towaru powiadomimy Cię o tym jak najszybciej i pozwolimy Ci zdecydować, czy chcesz skasować zamówienie czy też potwierdzić je po prawidłowej cenie. Jeżeli skasujesz zamówienie i już zapłaciłeś za towar (który nie został jednak wysłany), to otrzymasz pełny zwrot.

Potwierdzasz, że użyta karta kredytowa, debetowa czy konto PayPal należą do Ciebie. Wszyscy posiadacze kart kredytowych i debetowych podlegają kontroli oraz zatwierdzeniu przez wydawcę karty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wydawca karty nie zatwierdzi płatności bądź odmówi zatwierdzenie, to wówczas nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie bądź brak dostawy.

Zezwalamy na stosowanie kodów rabatowych w ścisłym związku z zasadami i warunkami, na których zostały wydane. Te zasady i warunki mogą między innymi określać maksymalną wartość zamówienia i uprawnienia do korzystania z nich. Zalecamy zapoznać się z tymi warunkami i zasadami przed złożeniem zamówienia, ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia zamówień, które są w sprzeczności z tymi zasadami i warunkami, nawet jeżeli już obciążono Twoją kartę debetową lub kredytową. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między zasadami i warunkami, zgodnie z którymi wydano kody rabatowe, oraz poniższymi warunkami i zasadami, to warunki i zasady rządzące kodami rabatowymi mają pierwszeństwo. Kopię zasad określających warunki stosowania kodów rabatowych można otrzymać telefonicznie lub mailem:

Płatność przelewem SEPA
Klienci upoważniają nas do pobioru zapłaty z podanego przez nich konta bankowego i zgadzają się aby bank dokonał tej płatności.Finalizacja Tranzakcji może trwać od 7 do 14 dni i nie będzie widoczna na Twoim końcie do póki nie zostanie pomyślnie ukończona. Płatność zostanie zidentyfikowna na wyciągu jako [Myprotein]. Zgadzasz się, że w przypadku gdy Twoje konto bankowe nie ma wystarczających środków do dokonania płatności zastrzegamy sobie prawo do:
 • ponownej próby podjęcia przelewu podczas jednej lub kilku okazji oraz,
 • odzyskanie dodatkowych kosztów, które możemy ponieść w związku z płatnością, w tym wszelkich opłat bankowych
 • 11. Własność intelektualna

  Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, znakami zastrzeżonymi, prawem do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Uznajesz, że zawarte na stronie treści pozostaną własnością nas lub naszych koncesjonodawców.

  Wolno Ci przechowywać i wyświetlać zawartość strony na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym podłączonym do sieci urządzeniu służącym do przechowywania wiadomości), drukować pojedyncze kopie dla własnego niekomercyjnego użytku, przy zachowaniu w stanie niezmienionym wszystkich zastrzeżeń informujących o prawie autorskim. Powielanie, zmiany, kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów komercyjnych treści powyższej strony w jakikolwiek inny sposób niż podano powyżej jest zabronione.

  12. Ograniczenie odpowiedzialności

  Dostawa towaru

  (a) W zgodzie z zapisem 14(b), jeżeli nie zastosujemy się do poniższych Zasad, poniesiemy odpowiedzialność tylko za takie straty wyrządzone w wyniku naszego niezastosowania się do zasad (włączając w to umowę, delikt (w tym zaniedbanie), naruszenie wynikających z prawa obowiązków i inne), które są przewidywalną konsekwencją naszego niezastosowania się do zasad.

  (b) Żadne postanowienie zawarte w tych Zasadach nie znosi ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

  (i) śmierć lub obrażenia spowodowane przez nasze zaniedbanie;

  (ii) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

  (iii) jakiekolwiek naruszenia zobowiązań wynikających z rozdziału 12 Sale of Goods Act z 1979 r. (brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów) ani rozdziału 2 Supply of Goods and Services Act z 1982 r. (brytyjskiej ustawy o dostawie towarów i świadczeniu usług);

  (iv) wadliwe produkty zgodnie z Consumer Protection Act (brytyjską ustawą o ochronie konsumenta) z 1987 r.;

  (v) jakiekolwiek celowe naruszenia tych Zasad, który upoważniają Cię do wypowiedzenia umowy;

  (vi) jakiekolwiek inne kwestie, w przypadku których wykluczenie lub próba wykluczenia odpowiedzialności jest bezprawna.

  Korzystanie ze strony

  Strona jest dostarczana w stanie, w jakim jest, oraz w miarę dostępności, bez żadnych oświadczeń, zapewnień, ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niej i korzystania z niej. Uznajesz, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności strony ani podawanych przez Ciebie informacji ani nie ponosimy żadnej związanej z tym odpowiedzialności. Ponosisz ryzyko związane z korzystaniem z internetu.

  Chociaż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że treści na naszej stronie są prawdziwe, wiarygodne i wysokiej jakości, to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli tak nie jest. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy i przeoczenia ani za wyniki uzyskane przy wykorzystaniu tych treści, ani za problemy techniczne, jakie mogą wystąpić przy korzystaniu ze strony. Jeżeli zostaniemy poinformowani o nieścisłościach na naszej stronie postaramy się poprawić błędne informacje tak szybko, jak to w granicach rozsądku możliwe.

  W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności związanej z:

  • niezgodnością naszej strony z Twoim sprzętem, oprogramowaniem, lub łączami telekomunikacyjnymi;
  • problemami technicznymi, w tym błędami i zakłóceniami na stronie;
  • niestosownością, nierzetelnością i niesolidnością strony;
  • tym, że nasza strona nie spełnia Twoich oczekiwań.

  Zgadasz się w pełnym zakresie przewidzianym przez odnośne przepisy, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (przy czym obydwa z tych określeń obejmują bez ograniczeń czyste straty finansowe, utratę zysków, straty gospodarcze, utratę przewidywanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności i danych) ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu odszkodowań specjalnych lub karnych w sytuacjach wynikających z użycia strony lub mających związek z jej użyciem.

  13. Klauzula salwatoryjna

  Jeżeli jakieś zawarte w tych Zasadach postanowienie okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiś przyczyn niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie oddzielone od tych Zasad i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Zasad.

  14. Zrzeczenie się

  Żadne zrzeczenie się przez nas nie może być interpretowane jako zrzeczenie się uprzedniego lub późniejszego naruszenia jakichkolwiek postanowień.

  15. Całość umowy

  Niniejsze Zasady stanowią całość podstawy jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Tobą a nami.

  16. Wybór prawa i jurysdykcji

  Niniejsze Zasady są regulowane i rozumiane w zgodzie z prawem Anglii i Walii. Jedynie sądy angielskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów.

  17. Myprotein Online Price Beater (porównywacz cen)

  1. Produkt musi się odznaczać tą samą jakością składników
  2. Produkt musi być sprzedawany w UK
  3. Musimy być w stanie zweryfikować ofertę.
  4. Strona oferująca produkt po niższej cenie musi mieć ten produkt na magazynie i gotowy do wysłania w danym dniu. Nie stosujemy porównań do produktów zaległych ani do produktów, które nie są na stanie.
  5. Produkt musi być nowy, nie może być objęty wyprzedażą ani obniżką ceny ze względu na uszkodzenia lub przekroczenie terminu ważności.
  6. Inne kupony oraz kody promocyjne nie mogą być stosowane z porównaniami cen.
  7. Porównanie cen musi zostać zakończone PRZED zamówieniem produktu. Żadne żądania o porównanie cen nie będą uwzględniane z mocą wsteczną.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia ‘ofert specjalnych’.
  9. Możemy jedynie porównywać ceny pojedynczych produktów, a nie kombinacji kilku produktów.
  10. Dana firma musi prowadzić działalność handlową od co najmniej 6 miesięcy i mieć zdolność przyjmowania płatności online. W przeciwnym razie zastosowanie Price beatera (porównywarki cen) jest zależne od naszego uznania.
  11. Oferta musi być porównywalna (pod względem rozmiaru, smaku i jakości). Porównanie cen pro rata zależy od naszego uznania.
  12. Zastrzegamy sobie prawo do niezastosowania price beatera, jeżeli mamy wrażenie, że oferta nie jest porównywalna ani uczciwa.
  13. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania tej usługi w każdej chwili bez uprzedniego zawiadomienia
  14. Nie jesteśmy w stanie zastosować porównywarki cen do produktów Myprotein oferowanych przez strony trzecie.

  15. Nasza decyzja jest ostateczna.

  18. Recenzje

  Przesyłając nam recenzję udzielasz nam niewyłącznego, niedopłatnego, wieczystego, nieodwołalnego prawa na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł zależnych, dystrybucję, oraz ogólnoświatowe wyświetlanie treści za pośrednictwem wszelkich mediów. Udzielasz nam także pełnego prawa do sublicencji.

  Udzielasz Myprotein oraz podmiotom, którym udzielono sublicencji, prawa na użycie nazwiska, którym posłużyłeś się składając recenzję, jeżeli Myprotein lub rzeczone podmioty uznają to za stosowne.

  Zgadzasz się na odstąpienie od Twojego prawa do tego, by zostać uznanym za autora takich treści i na odstąpienie od prawa do sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania takich treści.

  Zgadzasz się na wykonanie wszystkich dodatkowych czynności niezbędnych do wypełnienia powyższych praw udzielonych Myprotein przez Ciebie, w tym na sporządzenie na prośbę Myprotein dokumentów i umów.

  Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś w posiadaniu lub w inny sposób sprawujesz kontrolę nad prawami do treści, które upubliczniasz; oraz że w momencie przekazania treści lub materiałów do Myprotein:

  1. Treści i materiały są prawdziwe;

  2. Użycie dostarczonych przez Ciebie treści i materiałów nie narusza żadnych odnośnych wytycznych Myprotein i nie wyrządzi szkód osobom ani podmiotom (w tym nie zawiera oszczerstw ani pomówień). Zgadzasz się wynagrodzić Myprotein straty wynikłe z tytułu roszczeń stron trzecich, które to roszczenia wynikły w wyniku naruszenia którejkolwiek z powyższych gwarancji lub w związku z takim naruszeniem.

  Zwycięzcy konkursu recenzji zostaną powiadomieni przez email.