RABAT 50% NA CAŁĄ ODZIEŻ | PROMOCJA AUTOMATYCZNA
RABAT 42% NA ZAMÓWIENIE | KOD: IMPACTPL

Influencers & Affiliated Partners | Wyjaśnione...

1. Korzyści

Poniższe informacje wskazują, jakie korzyści otrzymasz, jeśli zarejestrujesz się w programie Influencer / Affiliate partner:

• Zacznij zarabiać natychmiast

• Do 8% prowizji od sprzedaży poprzez śledzenie linków

• Silny współczynnik konwersji i retencja

• Wewnętrzny zespół afiliacyjny odpowiadający na prośby

• 30-dniowe cookie i regularne płatności prowizji


2. Zatwierdzenie

Jeśli masz profil mediów społecznościowych z ponad 10 000 obserwujących i chciałbyś pracować jako partner Myprotein, wyślij wiadomość e-mail na adres Monika.Kucharska@thehutgroup.com, aby uzyskać informacje.

Dołącz linki do wszystkich profili w mediach społecznościowych i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że pasujesz do #TeamMyprotein! Mamy ścisły proces i podejmiemy decyzję na podstawie wielu czynników, a przede wszystkim tego, czy Twoje profile są zgodne z zasadami marki Myprotein.


3. FAQ i porady

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego prosimy o kontakt z nami pod adresem Monika.Kucharska@thehutgroup.com.


4. Warunki ogólne

Prowizja podlega warunkom programu partnerskiego Awin. Zgodnie z warunkami programu partnerskiego, partner otrzyma prowizję bezpośrednio od Awin. Myprotein nie jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek prowizji w ramach programu partnerskiego. Program Cash for Club (wraz z produktami zakupionymi lub dostarczonymi w ramach programu Cash for Clubs lub w związku z nim) podlega naszym warunkom na naszej stronie internetowej.

Myprotein zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem klauzuli 5 i 6, Myprotein nie ponosi odpowiedzialności wobec klubu w związku z umową, deliktem (w tym zaniedbaniem) lub w inny sposób za którąkolwiek z następujących strat lub szkód wynikających z programu Cash for Club lub w związku z nim (w tym między innymi ograniczone do konsumpcji i / lub stosowania produktów Myprotein):

(i) utratę zysku;

(ii) utrata działalności;

(iii) utratę dochodów;

(iv) utratę dobrej woli lub szkody na reputacji; lub

(v) jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub wynikowe straty lub szkody spowodowane w dowolny sposób,

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 i 6, nasza maksymalna łączna odpowiedzialność z tytułu umowy, czynu niedozwolonego lub innej (w tym odpowiedzialność za jakiekolwiek zaniedbania lub zaniedbania) powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem naszych zobowiązań wynikających z niniejszego programu Cash for Club być ograniczone do 10 000 £. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd i / lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona z mocy prawa.