KUP WIĘCEJ, ZAOSZCZĘDŹ WIĘCEJ
KUNI 38% RABATU NA ZAMÓWIENIE | KOD: WIECEJ

Personal Trainer Scheme | Wyjaśnione...

1. Korzyści


* 8% prowizji od całej sprzedaży, którą uzyskasz przez klientów


Poniższe informacje wskazują, jakie dodatkowe korzyści otrzymasz po trafieniu na określone progi:

- 750 PLN - Voucher o wartości 100 PLN do wydania na Myprotein

- 2500 PLN -  Prowizja 10% od wszystkich sprzedaży

- 5000 PLN - Voucher o wartości 250 PLN do wydania na Myprotein

- 7500 PLN - Prowizja 12% od wszystkich sprzedaży

- 10000 PLN - Voucher o wartości 500 PLN  do wydania na Myprotein


Przychody są monitorowane w roku kalendarzowym. Wszystkie zachęty prowizyjne organizowane są przez sieć zewnętrzną. Zapytaj podczas składania wniosku.


2. Zatwierdzenie


Wyślij email na adres emily.moore@thehutgroup.com, aby otrzymać kod zaproszenia do naszej sieci afiliacyjnej AWIN.

Podaj nam następujące informacje, wysyłając e-mail do nas:

Imię

Kwalifikacje

Doświadczenie

Liczba klientów

Linki do mediów społecznościowych / strona internetowa (jeśli dotyczy)

Wszelkie inne istotne informacje


3. Regulamin

"Prowizja 8-12%" i "Kupon o wartości 500 PLN" podlegają warunkom programu partnerskiego "AWIN". Zgodnie z warunkami programu partnerskiego, klub otrzyma "prowizję" bezpośrednio od AWIN. Nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty w ramach wyżej wymienionego programu żadnej "prowizji" i "Bonusu za kupon o wartości 500 PLN".

Program (wraz z produktami zakupionymi lub dostarczonymi w ramach programu lub w związku z nim) podlega naszym warunkom korzystania z witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia.

Z zastrzeżeniem klauzuli 5 i 6, nie ponosimy odpowiedzialności wobec klubu w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem) ani z żadnymi innymi stratami lub odszkodowaniami wynikającymi z Programu (w tym między innymi z konsumpcja i / lub stosowanie produktów Myprotein):

(i) utratę zysku;

(ii) utrata działalności;

(iii) utratę dochodów;

(iv) utratę dobrej woli lub szkody na reputacji; lub

(v) jakiekolwiek pośrednie, specjalne lub wynikowe straty lub szkody, niezależnie od przyczyny


Z zastrzeżeniem klauzuli 4 i 6, nasza maksymalna łączna odpowiedzialność z tytułu umowy, czynu niedozwolonego lub innego rodzaju (w tym odpowiedzialność za jakiekolwiek zaniedbanie lub zaniechanie działania), niezależnie od tego, czy wynikają one z naszych zobowiązań w ramach niniejszego programu, czy też w związku z nimi, ogranicza się do 10 000 GBP.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd i / lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona z mocy prawa.