Przejdź do głównej zawartości
Suplementy

Zielona Herbata – Korzyści, wady, czym jest?

Zielona Herbata – Korzyści, wady, czym jest?
Aleksandra Wianecka
Autor i ekspert6 lat Ago
Wyświetl profil Aleksandra Wianecka

Zielona herbata

Wi?kszo?? z nas regularnie pija herbaty, zazwyczaj jest to herbata czarna, ale ostatnio równie? inne: bia?a, czerwona czy jedna z bardziej popularnych herbat — zielona, zago?ci?a w domach ka?dego kto dba o zdrowie. Jak to w?a?ciwie jest z t? zielon? herbat?? Czy rzeczywi?cie jest taka zdrowa?

Czym jest zielona herbata?

Zielona herbata jest jednym z najlepiej znanych ?rodków na odchudzanie od tysi?cy lat. Ludzie spo?ywali j?, ?eby oczy?ci? swoje cia?o ze wszelkich zanieczyszcze? i toksyn. Nie ma jednego rodzaju zielonej herbaty, ró?ni? si? one kolorem naparu ze wzgl?du na ro?ne li?cie, ale tak?e smakiem, zapachem oraz ilo?ci? kofeiny. Wp?ywa na to wiele czynników: kiedy si? zbiera owe li?cie, w jakim kraju s? uprawiane czy sposobem zwijania ich.

Korzy?ci ze spo?ywania zielonej herbaty

Korzy?ci jest wiele, jedne z nich to:

 • Du?a zawarto?? silnych antyoksydantów
 • Zawarto?? garbników, aminokwasów, teiny, witamin: A, B, C oraz E, które równie? dzia?aj? antyoksydacyjnie, mikroelementy np. Wap? mangan, mied? czy fluor oraz polifenole i katechiny
 • Wp?ywa pozytywnie na proces odchudzania i spalania tkanki t?uszczowej dzi?ki katechinom
 • Dzia?a pobudzaj?co dzi?ki teinie (dzia?anie porównywalne z kofein?). B?dzie wi?c ?wietnym uzupe?nieniem nauki czy pracy umys?owej oraz fizycznej. Aby uzyska? ten efekt nale?y parzy? herbat? krótko - tylko ?wie?y napar tak dzia?a
 • Kiedy jednak zaparzymy j? d?u?ej jej dzia?anie zmienia si? i dzia?a odpr??aj?co
 • Wyniki pewnych bada? wskazuj? na bardzo istotne dzia?anie zielonej herbaty, mianowicie dzia?a ona ochronnie przed starcz? demencj? i rozwojem choroby Alzheimera
 • Dzi?ki silnym przeciwutleniaczom, zielona herbata równie? mo?e mie? wp?yw na nowotwory, chroni?c nas przed nimi
 • Dla osób obawiaj?cych si? nadci?nienia zielona herbata b?dzie ?wietnym uzupe?nieniem diety, ale nie tylko - zielona herbata tak?e obni?a ryzyko udaru mózgu czy zawa?u serca co jest bardzo wa?ne dla osób ?yj?cych w ci?g?ym stresie

Wady zielonej herbaty

Jak wi?kszo?? suplementów, i ten nie ob?dzie si? bez ?adnych wad. Mimo wielu zalet, niewiele osób zdaje sobie spraw?, ?e zielona herbata:

 • Mo?e os?abia? dzia?anie leków na nadci?nienie i paradoksalnie zamiast pomóc, mo?e zaszkodzi?
 • Nie powinno si? jej spo?ywa? w ci??y, gdy? teina mo?e zaszkodzi? dziecku w nadmiarze
 • Os?abia wch?anialno?? ?elaza do naszego organizmu co mo?e przyczyni? si? lub pog??bi? anemi?
 • Wyp?ukuje ona tak?e wap?, wi?c osoby chore na osteoporoz? powinny jej unika?
Aleksandra Wianecka
Autor i ekspert
Wyświetl profil Aleksandra Wianecka
Aleksandra Wianecka studentka filologii angielskiej i studiów menedżersko-prawnych. Z zamiłowania jest trenerką personlaną. Doświadczenie zdobywała na certyfikowanych kursach u specjalistów z całego kraju. Aktualnie pracuje jako doradca żywieniowy. Pisywała dla portalu https://www.muscle-zone.pl/. Obecnie jednak jej artykuły znlażć możecie na naszym oraz jej osobistym blogu https://sheliftsncooks.blogspot.com/?m=1. Aleksandra uwielbia podróże, kocha góry i ma ślabość do pysznego jedzenia. swoją pasję do jedzenia łącz z byciem fit, towrząc dietetyczne odpowiedni słodyczy i klasycznych przepisow kulinarnych. Więcej o Aleksanrze dowiecie się z jej social media: https://www.instagram.com/she.lifts.and.cooks/
myprotein